آموزشگاه ماساژ (massage school)

انتخابی که در زندگی شما تإثیری به سزا خواهد گذاشت انتخاب درست آموزشگاه ماساژ است .

چرا این انتخاب (انتخاب آموزشگاه ماساژ ) انقدر مهم است ؟ روزی تصمیم می گیرید که آموزش ماساژ را به زندگیتان وارد کنید . این انتخاب می تواند جهت یادگیری مهارتی جهت خود و عزیزانتان باشد یا برای انتخاب شغل و تبدیل شدن به یک استاد ماساژ یا ارتقا مهارت های شما به عنوان ماسور یا ماسوس فرقی نمی کند مهم این است که مسیر را به درستی طی کنید .

انتخاب آموزشگاه ماساژ اهمیت به سزایی در طی مسیر دارد ، چون درصورتی که در ابتدای راه آموزشهای اشتباهی را دریافت نمایید ، و این آموزشها در شما نهادینه شود تغییر آن بسیار سخت خواهد بود. از طریفی شما در یک آموزشگاه ماساژ نا معتبر چیزی جز آموزشهای غلط از افراد غلط بدست نخواهید آورد و متاسفانه در مورد مسائلی که به سلامت افراد مربوط است این نکته حائز اهمیت است . زیرا یک آموزش اشتباه در یک آموزشگاه ماساژ اشتباه می تواند شما را تبدیل به یک مخاطره برای سلامتی افرادی کند که شما به آنها خدمات ماساژ را ارائه می دهید .

برای حفظ سلامت عزیزان ،اطرافیان و مشتریانم آموزشگاه ماساژ صحیح را انتخاب می کنم .

فراموش نکنید آموزشگاه ماساژ فایدیم برای حفظ وجهه و اعتبار خود از بهترین اساتید ماساژ ایران در آموزش ماساژ استفاده می کند . این امر موجب شده که شاگردان ما به خوبی راهی مسیر شغلی انتخابی خود شوند و در همین راستا افراد بسیاری برای دریافت خدمات ماساژ حرفه ی ، آموزش حرفه ای این رشته و حتی تجهیز مراکز ماساژ خود به فایدیم مراجعه نمایند .

فایدیم علاوه بر آموزش ماساژ با مدرک فنی حرفه ای شما را یک ماسور یا ماسوس مجاز تبدیل می کند و شما با داشتن این مدارک می توانید علاوه بر بازاریابی قدرتمندتر ، در راه اندازی مرکز ماساژ نیز اقدام نمایید و مجوزهای لازم را اخذ نمایید .

چه مدت نیاز به آموزش دارید ؟

آموزشگاه ماساژ

تصویر تزئینی می باشد

You have to complete a training program at a massage school that qualifies you to practice in the location of your choice. Our program requires a total of 750 program hours and takes 12 months to complete.

واقعیت این امر این است که ماساژ نیز مانند سایر هنرها پایانی برای آموزش آن متصور نیست ، اما آموزشها معمولا بین یک ماه تا یک سال به طول خواهند انجامید و وابسته به این است که چه دوره ای را برای آموزش ماساژ انتخاب کرده باشید .