برای یافتن یک آموزشگاه ماساژ چه می کنید ؟

برای یافتن آموزشگاه ماساژ خوب چه فاکتورهایی برای شما مهم است ؟

آیا شما از افرادی هستید که همه چیز رو در گوگل جستجو می کنید و انتخابهاتون پای کامپیوتر اتفاق می افتد ؟ (واقعیت امر اینه که منم همینطورم ) ، اما انتخاب صحیح یک آموزشگاه خوب ماساژ فاکتورهایی دارد که باید در نظر گرفته شود تا صرفا به تبلیغات استناد نکنیم . اولین مورد در یک آموزشگاه مجاز بودن آن است ، یک آموزشگاه مجاز مدارک لازم را به اداره کار و سازمان فنی و حرفه ای ارائه داده و برای این کار تجهیز شده و مسئولیت تمام آموزشها و محیط آموزشی را بعهده می گیرد . از شرکت در کلاسهای ماساژ غیر مجاز بپرهیزید !دومین فاکتور برای انتخاب آموزشگاه اساتید آن آموزشگاه است . آموزشگاههایی که از اساتید گمنام استفاده می کنند یا اسامی اساتید خود را اعلام نمی کنند معمولا برای آموزش قابل اطمینان نیستند .

اساتیدی که در سازمانها ، ادارات و مهمتر از آن در دانشگاه مشغول کار یا تدریس هستند به احتمال بسیار زیادی از فیلترهای مختلفی عبور کرده و قابل اطمینان هستند و علاوه بر آموزشهای مفید کانال مفیدی برای کسب تجربیات کاری و تحصیلی هستند .

در فایدیم اساتیدی استفاده شده که همگی آموزش دیده از بهترین مراکز و دانشگاههای جهان فارغ التحصیل هستند.  همچنین در تیمهای ملی ، دانشگاههای معتبر یا مراکز بسیار معتبر مشغول کار و تدریس می باشند .

با جستجوی سوابق اساتید می توانید متوجه اعتبار یک آموزشگاه ماساژ شوید . در آخر امکانات و محیط یک آموزشگاه در انتخاب آموزشگاه ماساژ خوب بسیار موثر است و این کار تنها در گوگل اتفاق نمی افتد